Irkçılığa Gericiliğe Bölücülüğe Karşı
Eğitim-İş Çanakkale Şubesi
Anasayfa
ÖĞRETMENLERİ NORM KADRO CENDERESİNDE BOĞMAYIN!!!

4+4+4 eğitim sisteminin “Ben yaptım
oldu’’ anlayışı ile uygulamaya konmasıyla birlikte eğitimin
taraflarından biri olan öğretmenlerimiz de mağdur olmaya başladı.

Yasa taslağı TBMM komisyonlarında görüşülürken Eğitim-İş olarak
sunduğumuz raporda, bu sistemin getireceği sorunlardan birisinin de on
binlerce öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düşeceği yönündeydi ve
ne yazık ki korkulan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası öğretmenleri eritebilmek için
eğitime darbe vuracağını bile bile alan değişikliğine başvurdu. Ancak bu
da soruna çare olmadı. Şimdi 2012-2013 eğitim-öğretim yılının 3. ayına
girdiğimiz şu sıralarda illerimizde, okullarımızda norm kadro fazlası
öğretmenlerin atamaları, yapılan usulsüzlükler ve yaşanan mağduriyetler
konuşulmaktadır.

İllerde yaşanan sıkıntı ve sorunlardan bazıları şunlardır:

1) Okulların plansız, programsız dönüştürülmesi hatta okulların
açılmasından sonra yeniden dönüştürülmesi sonucu birçok öğretmenimiz
norm fazlası durumuna düşmüştür. Örneğin, bir ilköğretim okulu yaz
döneminde kademeli ilkokula dönüştürülüyor, ardından okullar açılınca
yeni bir kararla doğrudan ilkokula ya da ortaokula dönüştürülüyor.
Böylece söz konusu okuldaki sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim yılının
başlaması ile birlikte norm fazlası durumuna düşüyor.

2) Haziran döneminde okul müdürleri normu artırıyor, öğretmen atama
döneminde normu açık görünce okula atama isteğinde bulunuyor, öğretmenin
ataması yapılıyor ancak eylül ayında okul müdürlüğü normu tekrar
düşürünce o branşın öğretmenleri mağdur ediliyor ya da tam tersi haziran
döneminde kapalı görünen okul normu eylül döneminde açılıyor.

3) Sınıf öğretmeni olan yöneticilerin alan değişikliği yapmasıyla
birlikte bazı branşlarda öğretmenlerimiz norm fazlası durumuna düşüyor.

4) Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülen düz liselerde ise tam bir karmaşa yaşanmaya devam etmektedir.

5) Seçmeli derslerin norm ile ilişkilendirilmesinde farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Özetle, 81 ilimizde on binlerce öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna
düşürülmüştür ve bu öğretmenlerimizden ilan edilen boş kadrolara
tercihte bulunmaları istenmektedir. Ancak uygulamada norm kadro fazlası
öğretmenlerin atama işlemlerinde de bir standart yoktur.

a) Bazı illerde, il genelindeki tüm boş kadrolar ilan edilip norm kadro
fazlası öğretmenlerin öncelikle kendi ilçesinden başlayarak tercihte
bulunması istenirken, bazı illerimizde önce ilçe açılmakta, ikinci
aşamada il genelinin açılacağı duyurulmaktadır.

b) Bazı illerimizde norm kadro fazlası öğretmenlerin isimleri, branşları
ve hizmet puanları açıklanırken bazı illerde öğretmenlere norm kadro
fazlası oldukları bile tebliğ edilmemekte, sözlü olarak söylenmektedir.

Eğitim-öğretim yılı ortasında, “Sen norm fazlası oldun” deyip
kilometrelerce uzaktaki okullara atadıkları öğretmenin aile yaşamını,
düzenini bozmak zaten güç koşullarda görevini yapmaya çalışan
öğretmenlerimize yapılacak en büyük haksızlıktır, hukuksuzluktur.

Eğitim-İş olarak öğretmenlerimizi esnek ve kuralsız çalışmaya zorlayan
söz konusu norm kadro uygulamalarına karşı çalışmalarımızı devam
ettireceğiz. Bu konuda mağdur edilmiş eğitim çalışanlarına her türlü
hukuki desteği vermeye devam edeceğiz.

Norm kadro ile ilgili bilgilendirme yazısı için tıklayınız.