Irkçılığa Gericiliğe Bölücülüğe Karşı
Eğitim-İş Çanakkale Şubesi
Anasayfa
GÖREVDE YÜKSELME İÇİN SÖZLÜ SINAV KALDIRILMALIDIR

GÖREVDE YÜKSELME İÇİN SÖZLÜ SINAV KALDIRILMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığınca 09.12.2018 tarihinde yapılacak Merkez ve Taşra Teşkı̇latı Şef ve Memur Kadroları İçı̇n Görevde Yükselme Sınavı dahil olmak üzere "Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak her türlü atamada sözlü sınav uygulamasına gidilmemesi için bakanlığa başvurduk.

                                                                                              EĞİTİM İŞ ÇANAKKALE ŞUBE YÖNETİM KURULU