Irkçılığa Gericiliğe Bölücülüğe Karşı
Eğitim-İş Çanakkale Şubesi
Anasayfa
NÖBET EYLEMİ EVRAKLARI

Not: Eyleme katılmak için aşağıdaki ilk üç belgenin çıktısı alınarak okul idarelerine teslim edilecektir.

MYK Kararı

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

Değerli öğretmenim,

Dünya üzerindeki onurlu, en saygın meslek gruplarının başında yer alan öğretmenlik mesleğine yapılan tüm saldırılar ve itibarsızlaştırma adımlarının karşısında “MESLEĞİMİZ ONURUMUZDUR” diyen Eğitim-İş; mesleki itibarsızlaştırmaların, haksız uygulamaların her zaman karşısında olduk, olmaya devam etmekte de kararlıyız. Mesleğimizin getirdiği sorumluluğun bilincini en üst seviyede taşıyarak, eğitim çalışanlarından öncelikle en büyük ARGE’miz kabul ettiğimiz “öğretmenler odası”ndan gelen talepler doğrultusunda mücadelemizi de en üst seviyede tuttuk.

Nöbet görevinin de öğrenciyi en iyi tanıyan, sorunlara anında müdahale edebilen ve çözüm üreten öğretmenler tarafından yapılmasının doğru olduğunu, öğretmenlik mesleğinin bir parçası olduğunu ancak bu görevin karşılığında diğer meslek gruplarında olduğu gibi ücretlendirilmesini, öğretmenlere eşit olarak dağıtılmasını, daha da önemlisi norma sayılmasını talep ettiğimiz ve belli aralıklarla iki yıldır devam ettiğimiz eylemimiz taleplerimiz karşılık bulana kadar kararlılıkla devam edecektir.

Amacımız okul idarelerini mağdur etmek ya da öğrencilerimizi savunmasız bırakmak değildir. Taleplerimiz haklı ve karşılanması mümkün taleplerdir.

Bu doğrultuda, Merkez Yönetim Kurulumuz 05.01.2015 ve 12.06.2015 tarihleri arasında nöbet eylemi yapılmasına karar vermiştir.

Eylem öncesinde okul yönetimlerine gerekli tedbir ve önlemlerini almaları için bir defaya mahsus olmak üzere nöbet tutulmayacağı dilekçe ile bildirilecektir.

Eğitim-iş MYK Karar Örneği, Eğitim-iş Üyeleri için Dilekçe Örneği,Sendikasız ya da başka sendika üyeleri için Dilekçe Örneği sitemizden indirebilir ya da şubelerimizden temin edilebilir.

Eyleme; sendikalı sendikasız tüm öğretmenler katılabilir.

Eyleme katılmak için tek yapılması gereken eylem tarihi öncesinde okul idarelerine durumlarına uygun dilekçelerini vermelidirler.

Eylemle ilgili hukuksal sonuçlar açısından herhangi bir cezai işlemin uygulanamayacağı aşağıdaki yasal dayanaklarla açıkça belirtilmiştir. Danıştay, herhangi bir sendikanın eylemine katılanlara ceza verilemeyeceğini birçok davada karara bağlamıştır.

Eylemimize devam etmemizin dayanaklarından biri de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

“… Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”

 Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır..”

ILO sözleşmelerine de aykırıdır. Hiçbir ücret ödenmeden ve NORM ile ilişkilendirilmeyen nöbet görevi tüm eğitim çalışanlarının ceza tehdidi altında yaptıkları görevleridir.

Değerli öğretmenim,

Tarih hepimize göstermiştir ki; “Hak verilmez, ancak mücadele ile alınır.”

Sizleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

Haksız bir uygulama ile karşılaşılması halinde eylemimize katılan arkadaşlarımıza üyemiz olsun veya olmasın her türlü hukuki destek verilecektir.

           MERKEZ YÖNETİM KURULU

MYK Kararı

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı